Veekiosken går ut av MIX, dagleg leiar: – Me ønskjer å utvikla oss