Meiner kommunane har ei krise i vente som kan bli større enn koronaviruset