Stiprosjekta i Balestrand har vore ein suksess for både innbyggjarar og næringsliv