Budsjettert med 1 million - fekk nesten 8 millionar frå Havbruksfondet