Full forvirring rundt dei nasjonale retningslinjene for idrettssentera: – Glad reglane ikkje inntrefte før torsdagen