Stengde vegar og kolonne: slik er status i fjellet