Utbyggjing av ny gangveg fører til redusert passering