Uroa for inneklimaet i barnehagen - kan måtte vente lenge på ei løysing