–Eg er glad i dyri våre sjølv om me et dei på julaftan