Matvareprisane til himmels: – Kjøper nedprisa varer med kortare holdbarheit