Oppgitt over kommunen: – Papirmølla har vore forferdeleg