Ho og familien tapte alt, men fann støtta frå ei heil bygd