Tok til orde for auka støtte til hjartestartargruppene: – Dei er tryggleiken til lustringane