Gir seg på ViteMeir etter eitt år i jobben: – Kan ikkje «time» når det rette tilbodet kjem