Føreslår å legge ned industriteknologi-klasse i Årdal