Kommunen har funne mogleg syndar bak den stygge lukta i elva