Køyretøy fekk bruksforbod grunna stor disellekkasje