Christoffer (15) torte ikkje gå på skulen- så vart alle sende heim