Regjeringa legg vaksinepress på kommunane: – Me har ikkje utømmeleg med folk