Felles dugnad har hatt effekt: Talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest går nedover