For andre gong i livet gjer legen heilomvending i karriera