Ventar variable inntekter – har bede alle tenesteområda om å kutte