Bøndene i Lærdal pustar letta ut - avlingane unnslapp nattefrosten