Amfi-sjefen er ikkje uroa trass omsetningssvikt på 18 millionar i fjor