Ras og steinsprang trugar populær tursti – ikkje tilrådd ferdsel