Desse vegane i Sogn er opne kl. 11.00 fredag 14. januar:

  • Fv. 5641 Hafslo–Veitastrond

  • Fv. 5600 Vik–Arnafjorden

  • Fv. 5602 Vangsnes–Fresvik

  • Fv. 5606 Menes

  • Fv. 55 Esebotn

Framleis stengd:

  • Fv. 5637 Skjolden–Urnes

  • Fv. 5637 Øvre Ornes i Luster

  • Fv. 5625 Aurland-Skjerdal: Ventar på tilbakemelding frå geolog.

  • Fv. 53 Tyin - Årdal - Ny vurdering fredag kl. 12.

  • Fv. 5616 Eide i Sogndal-Fimreite