Høgre vil slutte å verna Flåmselvi til fordel for vasskraftutbygging – fleire slår ring rundt ideen