Gunn Beate står øvst på nominasjonslista til Luster Arbeidarparti - men førebels let ho jubelen vente