Redningsmanskap kalla ut etter observasjonar av lys i bratt terreng