Søkjarane til rådmannsjobb i Lærdal vil vera anonyme