Treet måtte vike for kraftlinja. Då fekk Artur ein idé.