Natalya håpar kommunen kan hjelpa ho med å få familien til Noreg: – Dei treng all den hjelpa dei kan få