Astrid Johanne vurderte å flytte frå bygda. Så sikra ho seg draumejobben