Har kome fram til tre alternative plasseringar av ungdomsklubben