Fellesgodefinansiering skal heve området på fjellet