Utfordringane står i kø: – Slik får ein nok ikkje bygd det i dag