Heiv seg rundt for å få alle på pensjonisttreff: – Skulle berre mangla at me stiller opp