Vegtrafikksentralen Vest melder på Twitter klokka 14:26 at det vert innført manuell dirigering frå Amla og inn mot Mannheller ferjekai.

Dette vert gjort for å unngå ei opphoping av bilar på kaien.

Reisande må rekna med forseinkingar.