Fylkeskommunen utlyser 11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring