Turane med naudhjelp gir meining for Jan Helge: – Lerum! Lerum! var det ein liten gut som ropte