Tek ikkje på seg ansvaret for nytt utsiktspunkt på Vetti: – Det er ikkje riktig at Årdal skal stå for det