No vil dei ha dine tankar om korleis tunnelstenginga bør sjå ut: – Me kjem alle svar i møte