Svært skeptisk til at brannmannskap skal bli «akutthjelparar»