Sankar underskrifter for å få vatn i bassenget att