Fire trekkvogner fekk bruksforbod grunna gjenstander i frontvindauga som hindra sikt