Rektoren diska opp med gratis havregraut til elevane