Uroa for driftstryggleiken med ny ferje – Fjord1 meiner teknologien vil fungere