«Diverre står koronaviruset i fare for å reversere mykje av det positive arbeidet»