Rapport: – Bør samlokalisere tenestene i helse og omsorg i framtida