Dette vart utfallet av to timar med diskusjonar bak lukka dører